Over ons

PRO Consulting bvba

Specialisten in - Corporate Coaching - en in het - Verbeteren van Samenwerking en Interactie


PRO
Consulting bvba werd opgericht op 1 januari 1995. De oprichter, Johan Van de Put, informaticus en economist van opleiding, heeft na enkele jaren zijn werkplatform verlegd van het technische over het functionele en conceptuele naar het coachen en managen van mensen. Met als voornaamste objectief voor ogen : ”mensen doen groeien
in hun huidig functioneren”, hebben wij, gedurende onze ruim 30 jaren ervaring als leidinggevenden, successen geboekt bij het gemotiveerd en loyaal houden van mensen binnen hun eigen werkomgeving ondanks hoge werkdruk en vaak frustrerende omstandigheden. 

 

Door in maart 1995 een partnership aan te gaan met Human Synergistics vinden wij een ontwikkelingsmethode die perfect aansluit bij onze visie over het meten en coachen van menselijk potentieel. 

 

Menigmaal ondervonden wij dat het prijskaartje van personeels-verloop bijzonder hoog kan zijn; denk maar aan de som van rekruteringskosten, salariskosten, opzeg-vergoedingen, opleidings-kosten, verlies van kennis enz. 

 

In een kader van constant zoeken naar de hoofdmotivatoren om personeelsverloop onder controle te houden hebben wij PRO Consulting bvba gefundeerd op drie pijlers, nl. Projecten, Rekrutering en Opleiding/Coaching. Elk van deze kerncompetenties is zeer specifiek gericht op het uitbouwen van individuen en groepen van mensen tot een hoog performant en energetisch team medewerkers. M.a.w. Projectmatig werken, juiste Rekrutering, kwalitatieve Opleiding/Coaching gekoppeld aan een constructieve Samenwerking-en-Interactie vormen de kracht in uw organisatie om het eigen gras groener te houden dan dat van de overbuur.