Oplossingen

PRO Consulting bvba

Specialisten in - Corporate Coaching - en in het - Verbeteren van Samenwerking en Interactie

 

Met de toolset van Human Synergistics bieden we een waaier aan hulpmiddelen om de effectiviteit van de Samenwerking en Interactie in uw organisatie in kaart te brengen en te beheren.

   

Persoonlijke Ontwikkeling:

Zelfonderzoek bevordert verandering en verbetering door het beter begrijpen van het zelfbeeld over het eigen denken en functioneren.

Laat medewerkers toe om de kracht van constructieve en vertrouwelijke feedback over hun eigen functioneren te gebruiken om hun persoonlijke effectiviteit als manager te verbeteren.

Helpt medewerkers om persoonlijke conflict situaties op een constructieve en open manier te benaderen en op te lossen.

Persoonlijk en vertrouwelijk zelfbeeld dat helpt om de relatie tussen de denkstijlen en de spanningsvelden die zich in stresssituaties voordoen te verduidelijken en aldus een beter en gezonder leven te leren leiden.

 

Een inventarisatie van de specifieke managementvaardigheden van een individu en van vijf vertrouwenswaardige medewerkers om de management effectiviteit van het individu te verbeteren.

 

Simulaties:

Interactieve team oefeningen waarin een overlevingssituatie gesimuleerd wordt. Elke oefening ondersteunt de Synergetische Besluitvormingstechnieken. Zij voorzien in een vertrouwelijke omgeving die de medewerkers toelaat om hun gedrag in een groepsproces te analyseren en te verbeteren.

Voorbeelden zijn : Overleving in de Woestijn, in het Oerwoud, in het Subarctisch gebied, in een besneeuwd Berglandschap, ...

Business Simulaties:

Realistische zakelijke omgevingen worden gecreëerd waarin de deelnemers niet alleen hun functioneren analyseren, maar tevens gezonde business practices aanleren.

Voorbeelden zijn: Turnaround, Naar een Servicegerichte Organisatie, ...

Organisatie Ontwikkeling: 

Voorziet in een gevalideerde en betrouwbare meting van hoe medewerkers de Samenwerking-en-Interactie van een organisatie ervaren, en hoe een ideaal of gewenst Samenwerkings-en-Interactie profielkan bekomen worden.

Team Ontwikkeling & GroepsDynamica:

Wordt samen gebruikt met de simulaties om de effectiviteit van de samenwerking van de leden van de groep te meten. Kan ook gebruikt worden om de effectiviteit van reële situaties (bv. vergaderingen) te meten.

Ideaal middel om een Projectteam aan te sturen naar een constructieve Samenwerking-en-Interactie om beter te anticiperen op risico's.

De typische fasering bij het opstarten van een ProjectTeam wordt hieronder verder geïllustreerd.

Forming Fase
Bij het vormen van een projectteam nemen de teamleden vaak een defensieve, afwachtende houding aan om eenieders positie te "onderzoeken"
Storming Fase
In de storming fase zullen de teamleden beginnen met positie te kiezen om zich op de beste mogelijke manier te profileren
Norming Fase
In de Norming fase krijgen de teamleden meer richting mbt het functioneren, rollen, betrokkenheid en objectieven op individueel en team niveau.
Performing Fase
In de Performing Fase gaan de teamleden op een constructieve manier met elkaar om. Zij werken voor het gemeenschappelijk doel van het Project.