Team Ontwikkeling

 PRO Consulting bvba

Specialisten in - Corporate Coaching - en in het - Verbeteren van Samenwerking en Interactie

 

Verhoog de behendigheid en soepelheid - "agility" - van een (Project) Team


U wil het "Agility" profiel van een groep kennen en de sterktes in het team zicht-baar maken en beter benutten.

 

U wil de effectiviteit van een team mede-werkers verbeteren.

 

U wil een "winning spirit" onder de team-leden stimuleren.

 

De output van een (Project) Team is functie van de mate waarin de leden van het Team op een "Agile" wijze leren omgaan met de genomen beslissingen.

Maar al te vaak worden projectrisico's onvoldoende ingeschat omdat de teamleden verkiezen om op een veilige manier met elkaar om te gaan.

 

Dit lijkt contradictorisch, maar een "op een veilige manier met elkaar omgaan" betekent dat men zich op een sociaal aanvaardbare wijze profileert in de groep.

 

Defensieve stijlen zoals oppositioneel, macht, conventioneel en vermijdend domineren vaak bij het functioneren van teamleden.

 

Maar de neiging naar "veilig" teamgedrag brengt vaak de veiligheid van het projectresultaat in gevaar.

 

Daarom is een constructieve samenwerking en interactie zo belangrijk in (project) teams. Daarom...Contacteer ons.